Productie

De missie van Khan Saffraan

Onze missie betreft enerzijds het op de markt brengen van hoogwaardige Saffraan.
Anderzijds willen wij een bijdrage leveren aan de landbouw en de economische ontwikkeling van Afghanistan.
Naast de ambitie om een succesvolle onderneming te continueren en verder uit te bouwen, is er dus tevens sprake van een ideologische drijfveer.

Werkwijze van Khan Saffraan

Khan Saffraan heeft haar landbouwgronden in de Afghaanse provincies Herat en Ghoryan.

Nadat de grond door de lokale werknemers van Khan Saffraan is omgeploegd, worden er bodemrijen gevormd waarin de Saffraan bollen vervolgens worden geplant.

Dankzij de waterputten, die Khan Saffraan heeft aangelegd, bevat de bodem het juiste vochtgehalte. Dit komt de kwaliteit van de geoogste bloemen ten goede.

De Afghaanse landarbeiders en bloemenplukkers zijn allen door Khan Saffraan geselecteerd en aangesteld.

De inrichting van het landbouwproces en het  toezicht op de oogst zijn, evenals de planning en organisatie, in handen van hoogopgeleide, ervaren medewerkers van Khan Saffraan.

Dit is een vader met vier van zijn dochters en zijn kleine zoontje. De vader werkt op de Saffraan velden van Khan.

De waterput wordt geboord tot een diepte van 41,5 meter. De put zal naar verwachting tien jaar lang water geven. 

De kinderen uit de buurt waarvan hun vader of moeder op de Saffraan velden van Khan werken.

Samen werken aan de toekomst

De mensen die voor Khan Saffraan werken, wonen allemaal in de buurt. Zij hadden tot nu toe geen werk.
We betalen hen een eerlijk loon en geven hen iedere dag te eten en drinken tijdens het werk.
We letten er ook op dat er steeds één familielid uit een gezin kan meewerken zodat zoveel mogelijk gezinnen inkomsten hebben.

Khan heeft meer land dan nu beplant is en er moet telkens weer een nieuw stuk land ontgonnen worden.

Land geschikt maken

Het land moet eerst geschikt gemaakt worden voordat het met Saffraan beplant kan worden.

Muur maken en egaliseren

Er wordt een hoge wal om het land gemaakt en het land wordt geëgaliseerd met een tractor.

De grond breken

De geploegde grond moet handmatig gebroken worden zodat de plant-rijen gemaakt kunnen worden.

Saffraan bollen op plant-rijen

Plant-rijen zijn heuveltjes. Op de bovenkant van de heuveltjes worden de Saffraan bollen geplant en in het najaar (oktober) wordt de Saffraan geoogst. 

Tussen de heuveltjes worden in “het lage” deel van het land kleine bolletjes geplant.
Deze moeten nog groeien en zijn bedoeld zijn om zelf bollen te kweken die volgend jaar gebruikt kunnen worden om het aantal plant-rijen uit te breiden.

 

Saffraan bollen planten

De mannen op de voorgrond maken heuveltjes waarin de vrouwen op de achtergrond, de Saffraan bollen planten.

De Saffraan gaat groeien

De Saffraan bollen zijn geplant. Ze krijgen regelmatig water, afkomstig uit de waterput.

De bewaker is aanwezig

De bewaker is 24-7 op het land aanwezig. Hij kijkt of alles goed gaat en geeft de Saffraan bollen water.

Het oogsten van de Saffraan

Uit de bloem komen drie rode meeldraden. Deze zijn lang en rood. Daaraan kun je zien dat je een goede Saffraan Oogst kan verwachten.

In het najaar (oktober) wordt de Saffraan geoogst.

De eerste bloemen

Deze vroege bloemen worden direct geplukt om de kwaliteit van de Saffraan te waarborgen.

De eerste bloemen plukken

De Saffraan bollen zijn geplant. Ze krijgen regelmatig water, afkomstig uit de waterput.

Het oogsten van de bloemen

De Saffraan bloemen worden door vrouwen uit de buurt geplukt en in manden verzameld.

Een uiterst secure bewerking

De bloemen worden in de ochtenduren geplukt en naar een werkruimte vervoerd. Hier worden de stampers uit de bloem verwijderd. Omdat de bloem en stampers nog enigszins vochtig kunnen zijn, dient dit uiterst voorzichtig te gebeuren. Vervolgens worden de stampers in een afgesloten ruimte gedroogd.

Nadat de stampers zijn gedroogd, worden zij in metalen kisten opgeborgen zodat het aroma van de stampers niet verloren gaat.
Daarna wordt de Saffraan naar Nederland gestuurd.

Bewerking van de bloemen

De Saffraan bloemen worden naar binnen gebracht en door een groep kundige vrouwen bewerkt.

De meeldraden van de Saffraan

De kostbare, rode meeldraden worden zorgvuldig uit de kelken van de Saffraan bloemen gehaald.

De Saffraan wordt gedroogd

De rode Saffraan meeldraden worden eerst in een grote bak te drogen gelegd en daarna naar Nederland gestuurd.

Geïnteresseerd?

Onze Saffraan is een hoogwaardig kwalitatief product voor een veelzijdig gebruik in maaltijden en dranken met een geneeskrachtige werking voor lichaam en geest
DutchEnglish